Friday, October 31, 2014

Saya ingin mengetahui setakat mana kaitan Islam dengan sukan? Apakah adab dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh seseorang Muslim semasa bersukan?


Jawapan oleh Syeikh`Atiyyah Saqr :

Pertamanya, kami ingin memaklumkan bahawa Islam membenarkan apa-apa yang baik dan bermanfaat kepada manusia. Islam menggalakkan Muslim menjadi kuat dan mencari jalan untuk kuat. Dalam Hadith, Rasulullah (SAW), memerintahkan kita dengan bersabda: “Ajarlah anak-anak kamu berenang, memanah dan menunggang kuda.” Ini ialah seruan jelas untuk bersukan yang menunjukkan Islam letakkan kepentingan bersukan dalam melatih umat Muslim dan menjadikan badan mereka sihat dan cergas. Tidak hairanlah apabila pepatah menyebut: “Minda yang cerdas bermula dari badan yang sihat.”

Sheikh `Atiyyah Saqr, bekas Ketua Jawatankuasa Fatwa Al-Azhar, menghuraikan sukan dan adabnyadengan lebih terperinci dengan menyatakan yang berikut:
“Sejak zaman silam, manusia telah mencipta pelbagai jenis latihan fizikal dan mencipta pelbagai jenis sukan untuk menjadikan badan mereka kuat, dengan setiap jenisnya mempunyai cara-cara dan matlamat tertentu. Satu bangsa yang sebati dengan pergaduhan dan perperangan, sukan seperti angkat berat, memanah dan beladiri menjadi kelaziman, sedangkan berenang menjadi sukan utama bagi orang yang tinggal di tepi pantai laut. Di semenanjung Arab, manusia sukan berburu dan menunggang kuda disebabkan keadaan mereka yang selalu mengembara dan berpindah-randah.


Bagaimana Islam Memandang Sukan?

Islam tidak melarang memiliki badan yang kuat dengan bersukan. Muslim di arahkan supaya memiliki badan yang kuat dan minda yang cerdas disamping memiliki akhlak mulia. Dalam Hadith, kita dapati:“Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada yang lemah.” (Riwayat Muslim) Badan yang kuat mampu menunaikan kedua-dua tugas agama dan dunia. Islam tidak menerima apa-apa yang mendorong kepada pengabaian tugas itu, kecuali dalam beberapa kes yang beberapa kelonggaran di berikan supaya memudahkan penganutnya.

Kesan Sukan Kepada Badan :

Di dalam kitabnya yang terkenal ‘Zad-Al-Ma`aad’, Imam Ibnul-Qayyem menyatakan pergerakkan ialah asas kepada sukan. Ia menolong badan membuang sisa makanan dengan cara tabii. Ia menjadikan badan aktif, meningkatkan immuniti badan dan melindungi badan daripada penyakit. Setiap organ ada jenis sukan yang sesuai dengannya. Bagi menunggang kuda, memanah, bergusti dan berlumba-lari, merupakan sukan yang memberi manfaat kepada seluruh badan.

Sukan Yang Ada dalam Ibadah Islam :

Dalam Islam, kita melihat banyak ibadah Islam mengandungi sukan yang menolong badan mengekalkan kekuatan fizikal apabila ia di amalkan dengan sempurna. Amalan ibadah Haji, melawat saudara Muslim , melawat yang sakit, pergi dan balik ke masjid dan terlibat dalam aktiviti sosial merupakan aktiviti bersukan.

Adab Bersukan Dalam Islam :

Fakta Islam menggalakkan bersukan menjadikan seseorang sedar betapa besar, fleksibel dan lengkap agama ini yang Allah berikan kepada manusia. Dalam hal ini, Islam menekankan kepentingan latihan spiritual dan moral yang sepatutnya seiringan dengan latihan fizikal supaya mencapai matlamat yang dihajati.

Dalam menyokong pasukan, keganasan wajib dielakkan. Bermegah-megah juga mesti hindari. Menang dalam pertandingan tidak bermakna halal menghina lawan yang kalah. Islam memandang sukan sebagai jalan untuk meningkatkan kasih dan kerjasama antara manusia, bukan jalan melukakan perasaan. Inilah sebab si pemenang tidak sepatutnya terbawa-bawa dengan kegembiraan sampai menghina lawan, dan yang kalah tidak boleh dihantui oleh cemburu terhadap kelebihan pihak lawan. Mereka mesti ingat yang kekalahan hari ini akan membuka jalan untuk kemenangan pada masa depan, jika mereka bersabar dan cuba menambah-baik diri mereka.

Ini mengingatkan kita akan peristiwa apabila seekor unta milik seorang badwi mengalahkan unta betina Rasulullah yang sentiasa menang dalam perlumbaan, Muslim berduka-cita. Mengulas hal itu, Rasulullah (SAW) bersabda: “Allah SWT telah menetapkan tiada apa-apa yang kekal menang (bermaksud setiap situasi ada naik dan turun dan tiada keadaan yang kekal).” Rasulullah (SAW), membuat kenyataan ini untuk mententeramkan perasaan mereka yang rasa kekalahan untanya satu hakikat yang sukar diterima.
Dalam pertandingan, seorang Muslim sejati tidak lupa adab memberikan pihak lawab layanan baik. 

Mengenepikan adab dalam pertandingan dan perlawanan ialah satu sifat munafik yang Rasulullah (SAW) rujuk apabila bersabda: “Terdapat empat sifat jika ditemui pada seseorang, dia seorang yang betul-betul munafik. Jika salah satunya ditemui pada seseorang, ia memberikan dia satu sifat munafik sampai dia meninggalkannya: jika diamanahkan dengan sesuatu, dia pecah amanah, jika bercakap, dia berbohong, jika berjanji, dia tidak tunaikan dan jika dia bertengkar dengan seseorang, dia melampau-lampau (menggunakan kata-kata kesat dan perbuatan buruk.)”

Panduan untuk Seseorang Muslim Dalam Bersukan:

1-Seseorang Muslim tidak sepatutnya lalai dengan sukan sehingga sampai mendorong meninggalkan tugas-tugas agama dan yang lain.

2- Seseorang Muslim tidak dibenarkan bersikap tidak peduli dalam bersukan dengan cara menimbulkan kecederaan kepada yang lain. Bersukan di atas jalan yang sesak misalnya, boleh menyebabkan kesesakan jalan, ini bukan cara Islam.

3-Perasaan fanatik membabi-buta dalam menyokong atau menentang satu pasukan adalah tiada kaitan dengan Islam, kerana ini benar-benar bercanggah dengan ajaran Islam yang menyeru kepada perpaduan dan kasih-sayang.

4- Tidak dibenarkan kata-kata kesat, perbuatan buruk dan fitnah semasa bersukan.

5-Islam tidak membenarkan pertandingan atau permainan yang melibatkan kedua-dua jantina, dengan cara membuka jalan hawa nafsu, syahwat dan keruntuhan akhlak.

6-Islam menolak semua permainan dan sukan yang mendorong rangsangan seksual dan menggalakkan kejatuhan moral seperti wanita berlatih menari dan ditontoni oleh orang ramai.

Lelaki hendaklah mengamalkan sukan yang sesuai dengan sifat mereka dan sebaliknya. Didalam Islam, tidak dibenarkan bagi wanita mengamalkan sukan yang khas untuk lelaki.

Kesimpulannya, sudah jelas yang semasa membenarkan sesuatu sebagai halal, Islam meletakkan beberapa syarat yang bertujuan mengekalkan akhlak dan sesuai dengan matlamat peraturan umum. Sukan hendaklah diamalkan dengan mengikuti syarat-syarat ini supaya boleh mengelakkan sebarang kemudaratan yang tidak dikehendaki. Peraturan umum dalam Shari`ah ialah apa-apa perbuatan yang melampaui batas sama ada dalam makan, minum, berpakaian atau sebagainya, adalah dilarang. Al-Qur’an mengisytiharkan: 

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.”(Al-Ma’idah: 87)”Posted on Friday, October 31, 2014 by badarukmkl

No comments

Monday, October 27, 2014

Peluang dakwah dalam kewangan islam


Islam adalah satu-satunya agama yang syumul meliputi segenap aspek kehidupan manusia. Kehebatan Islam sebagai suatu cara hidup manusia berbanding ajaran agama-agama lain boleh dilihat melalui perjalanan hidup sirah Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan ummah. Sirah Rasullullah SAW kerapkali menceritakan bagaimana Baginda berdakwah melalui akhlak ketika bermuamalat atau berniaga. Kesyumulan Islam boleh dilihat melalui perkembangan industri kewangan Islam pada masa kini.

Berkembangnya industri kewangan Islam secara tidak langsung membuka lembaran medan dakwah yang terbaharu. Umat Islam seharusnya mengambil peluang ini menyampaikan mesej-mesej dakwah mempromosikan kewangan Islam sebagai suatu agenda transformasi kepada suatu sistem muamalat yang diredhai Allah SWT.

Allah SWT  menjelaskan dalam surah al-An’aam, ayat 46, maksudnya: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Bagaimana fikiran kamu, jika Allah melenyapkan pendengaran serta penglihatan kamu, dan ia pula memeteraikan atas hati kamu? siapakah Tuhan selain Allah Yang berkuasa mengembalikannya kepada kamu?" lihatlah Bagaimana Kami berulang-ulang menerangkan tanda-tanda kebesaran Kami (dengan berbagai cara), Dalam pada itu, mereka tetap juga berpaling - ingkar.

Di sinilah letaknya beban tugas para daie untuk menjelaskan lagi ciptaan-ciptaan Allah melalui sistem muamalat Islam kepada umat manusia. Sekiranya kita amati sistem muamalat Islam ini, kita mendapati beberapa prinsip-prinsip nilai yang menjadi gagasan tunjang kepada sistem ekonomi Islam. Antara prinsip-prinsipnya ialah:

1. Prinsip kebebasan iaitu kebebasan menggerakkan sistem ekonomi mengikut acuan Allah SWT
2. Prinsip keadilan iaitu memelihara hak-hak individu yang berkontrak atau berniaga agar tidak berlaku kezaliman
3. Prinsip ihsan iaitu jujur dan berasa bertanggungjawab setiap akad atau kontrak yang dilakukan diperhatikan oleh Allah SWT

Sistem ekonomi rekaan manusia yang bertuhankan nafsu seperti Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme dan Fasisme tidak mengutamakan prinsip-prinsip ini. Seharusnya para daie boleh berkongsi nilai-nilai muamalat Islam ini sesama manusia lain dan diterjemahkan melalui cara perniagaan dan pergaulan. Inilah salah satu cara dakwah bil hal yang ditunjukan oleh Rasullullah SAW ketika Baginda menjalankan perniagaan di Syam sebelum Baginda dilantik menjadi Rasul.

Meskipun ilmu muamalat ini terbuka dan tidak menghalang golongan bukan Islam bercakap mengenainya, namun begitu sayangnya sekiranya ilmu ini tidak dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam sendiri. Di sinilah juga letaknya peranan daie agar bertanggungjawab mendalami ilmu-ilmu muamalat. Menyampaikan ilmu kerana keimanan adalah tidak sama nilainya dengan menyampaikan ilmu kerana untuk memberi kefahaman semata-mata.

Di samping itu, tanggungjawab untuk menuntut dan menyampaikan ilmu muamalat juga menjadi semakin mustahak apabila Saidina Umar pernah suatu ketika memberi amaran kepada peniaga sebagaimana berikut:

لا بيع فى سوقنا إلا من قد تفقه فى الدين                                                                                                                  
Maksudnya:
Jangan kamu berjual beli di pasar kami kecuali telah mendalami ilmu/hukum agama tentangnya. (Riwayat Tirmidzi)

"Doing business is not about making money, it is about making change to the world"

Sumber dari :

Oleh:   Mohamad Kamil bin Abu Talib
Penolong Pengarah
Cawangan Muamalat dan Sosio Ekonomi (CMSE)
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan JAKIM

Posted on Monday, October 27, 2014 by badarukmkl

No comments

Saturday, October 11, 2014

Fiqh Semasa – Gaya & Psikologi
Penyampaian Dakwah / Tarbiah
Ustaz Hasrizal Abdul Jamil

Allah SWT memerintahkan umat Islam menggalas tugas dakwah sebagai kesinambungan risalah Kenabian yang berakhir dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabī’ al-Awwal 11H.

Dakwah sebagai mekanisme penyebaran Islam berperanan menyampaikan Islam daripada satu generasi kepada satu generasi hingga ke akhir zaman.

Allah memuji orang-orang yang berdakwah, sebagai manusia yang berbicara dengan sebaik-baik perbicaraan.
Firman-Nya:

“Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: “Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam!”
[Fussilat 41: 33]

Walau bagaimanapun, dakwah perlu dilakukan dengan cara yang menepati kriterianya. Dakwah diperintahkan oleh Allah agar dilaksanakan dengan hikmah dan pengajaran-pengajaran yang baik.
Firman-Nya:

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah serta pengajaran-pengajaran yang baik”
[al-Nahl 16: 125]

Dr. Salāh ‘Abd al-Fattāh al-Khālidī mengemukan rumusan yang unik berkenaan pengertian hikmah dalam konteks dakwah. Beliau berpendapat bahawa hikmah itu bermaksud:

“ Perkataan yang sesuai, untuk orang yang sesuai, pada masa yang sesuai, dengan kadar yang sesuai dan menggunakan pendekatan yang sesuai (Al-Khālidī 2007).”

Kesesuaian itu, menuntut seorang pendakwah bukan sahaja memahami Islam yang hendak disampaikan, tetapi juga Muslim yang hendak menerima dakwah tersebut.

Islam yang disampaikan itu, datangnya daripada Allah dan bersifat Rabbani, manakala Muslim, juga non Muslim, yang hendak mengamalkan Islam itu, adalah manusia ciptaan Allah dan bersifat manusiawi.

Atas alasan ini, Sheikh Yūsuf al-Qaradhāwī di dalam karyanya Tsaqāfah al-Dā’iyah menggariskan bahawa salah satu ilmu yang diperlukan oleh seorang Muslim untuk menyempurnakan peranannya sebagai pendakwah adalah al-tsaqāfah al-insāniyyah atau ilmu-ilmu kemanusian.

Beliau menyenaraikan 6 ilmu di bawah kategori ini, iaitu:

1.  ‘Ilm al-nafs (psikologi)
2.  ‘Ilm al-ijtimā’ (sosiologi)
3.  ‘Ilm al-iqtisād (ekonomi)
4.  ‘Ilm al-falsafah (falsafah)
5.  ‘Ilm al-akhlāq (etika)
6.  ‘Ilm al-tārīkh (sejarah) 

Sheikh Yūsuf al-Qaradhāwī menegaskan bahawa penguasaan ilmu ini membantu seorang pendakwah memahami manusia (Al-Qaradhāwi 1996).

Ia bersesuaian dengan penerangan yang diberikan oleh Muhammad Abu al-Fath al-Bayānūnī di dalam bukunya al-Madkhal ilā ‘Ilm al-Da’wah.

Beliau membahagikan metodologi dakwah kepada tiga iaitu:

1.    al-Manhaj al-‘Ātifī (metodologi emosional)
2.    al-Manhaj al-‘Aqlī (metodologi rasional)
3.    al-Manhaj al-Hissi (metodologi praktikal)

Al-Bayānūnī menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan dengan metodologi emosional itu adalah metodologi dakwah yang memberikan fokus kepada hati, untuk menggerakkan perasaan dan kemahuan (Al-Bayānūnī 1995).

Akan bersambung ………

Posted on Saturday, October 11, 2014 by badarukmkl

No comments

Wednesday, October 08, 2014


Assalamualaikum and hello to all readers of this blog.

May Allah bless all of you.

Do you like to read?


If you are, then we are a comrade. I too do love reading. Reading is a great habit. Not only it is a great thing to do during leisure time, but it can improve our knowledge too. It’s true that we are all science-based students, but that does not mean we have no time to read novel, book, and newspaper right? Haha.

So, what kind of genre do you like to read? Fantasy? Romance? Historical?Motivational?Religious? I know every one of us has their own preference of book’s genre.
As for me, one of my favourite genres is motivational.

As a student of Universiti Kebangsaan Malaysia, we will always busy with co-curricular activities and programmes as to finish off our HC and to gain merits for college. So, we will interact with a lot of different types of people, and to deal with enormous types of problems. This will lead to stress.
Some of us will have problem on how to deal with stress. In the end, it will cause depression, disappointment, hatred, anger, unstable emotion and a lot of other negative attitudes towards one self and also others.

So, I would like to share some of the contents of this one book titled, “The Power of Positive Thinking” written by Norman Vincent Peale.

The main point of this book is “the Bible is the one that can give you peace”. I think that thought is interesting, so I gave it a shot because I would like to know if I can convert the statement into “the Quran is the one that can give you peace”.

1. The author starts with his life story.

He said, he doesn’treally read Bible, but one day when he went to a hotel, he read the Bible provided in the hotel room. So, after reading it, he bought a small Bible for him to read anywhere, but he will not read it in front others in public, because he did not want to be thought holy or pious.
Now that is interesting, so I thought.

Later on, he changed, and now, he brings it out on trains and planes to read.
Interesting, isn’t it? Let’s relate this story with us, the-so-called Muslims.

In our society, it is really rare to find a Muslim to bring out the Quran in the public, just because they don’t like people looking at them, and thought they are some kind of a holy or pious believer. I think, we should be ashamed to call ourselves a Muslim, if we are afraid to be looking holy or pious when we does something Islamic or related to our believe, our religion.
And so, I would like to conclude, that Al-Quran is the one that can give you peace.

2.  Worry??

Worry is simply an unhealthy and destructive mental habit.

The author of this book shared about a story of a man that had his own way of overcoming worry.
That man said, “Every morning, I spend 15 minutes filling my mind full of God”. “When your mind is full of God, there is no room for worry. I fill my mind full of God every day and I have the time of my life all day long.”

Okay, so the story above is about a Christian man. He believes in his God, so, why can’t we do the same for ours?
We say Islam is the best religion, but do we even have Allah in our thought and mind when we are worried?
Simply ask yourself.

Other statements from the book are,
“Worry is a destructive process of occupying the mind with thoughts contrary to God’s love and care. Basically, that is all worry is”.
“The cure is to fill the mind with thoughts of God’s power, His protection and His goodness.”
So, basically, Allah is the source of peace. If you put Allah ahead of your worry, surely your worry will be out of your mind.

3. The power of positive thinking

Below, I will list some of the statements in the book that once gave me a shot straight to the brain.

i. STAMP a mental picture of yourself as succeeding! So, always picture ‘success’ no matter how badly things seem to be going at the moment.
ii. Negative thought come in?? VOICE OUT a positive thought to CANCEL it out!
iii. Do not build up OBSTACLE in your imagination. Depreciate, minimise them!
iv. Nobody can be you as efficiently as you can.
v. Repeat this word; “If God is with me, who can be against me!”
vi. Remind yourself, that God is with you, and nothing can defeat you.
Those are some positive statements right? Especially when we put Allah in our thought, we will be strong.

*****

I would like to share the worry-breaking formula and some guide to the way of happiness I got from this book, but I guess this post is long enough.
So, let’s stay tune for Part 2!
Let’s embrace the positive attitudes, and do your best in club activities and study!

Never give up, because Allah is right here in your heart.


Posted on Wednesday, October 08, 2014 by badarukmkl

2 comments